مخابرات استان تهران: 2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

ICTPRESS - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آیت ا... کاشانی و قدس از تاریخ هفتم خرداد ماه آغاز می شود.

به گزارش ICTPRESS، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آیت ا... کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409، 4495 الی 4497 در محدوده اتوبان کرج، بزرگراه ستاری، بزرگراه اشرفی اصفهانی و در مرکز مخابرات قدس با پیش شماره های 8800 الی 8802، 8833، 8835، 8822، 8863 در محدوده خیابان های کارگر شمالی، 18 شهید زره پوش، پانزدهم، فجر یک، بزرگراه شهید چمران به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

شماره خبر: 22736
تاریخ: چهارشنبه 6 خرداد 1394  9:33 AM