مخابرات استان تهران: توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات 22 بهمن

ICTPRESS - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات 22 بهمن از تاریخ 17 مردادماه آغاز می شود.

به گزارش ICTPRESS، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات 22 بهمن از ساعت 23 به مدت 7 ساعت با اختلال همراه است.

شماره خبر: 23956
تاریخ: جمعه 16 مرداد 1394  9:21 AM