• © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به ICTPress.IR می باشد.
    © Copyright 1998-2013 ICTPress.IR - ICT
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

مدیرعامل اتیک: حوزه پرداخت خرد فاقد قوانین مورد تایید بانک مرکزی است

downloadICTPRESS - در سیستم پرداخت خرد اگر از فردی به دلیل 100 تومان تراکنش کارمزد دریافت شود، کمی عجیب است اما شرکت های این حوزه باید این میزان کارمزد را دریافت کنند.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، محمد نژاد صداقت مدیرعامل اتیک در تشریح فعالیت و موانع این حوزه بیان داشت: جزو زیرشاخه های هلدینگ فناپ ومتولی پرداخت هستیم. بخشی از کار در قالب مجوزشرکت های پرداخت است یعنی خدمات پرداخت الکترونیک ارائه می دهیم و بحث درگاه های اینترنتی را دنبال می کنیم. بخش دیگر ارائه کارت های شهروندی است که بیشتر در حمل و نقل عمومی استفاده می شود و شهرهای مشهد، کرمان، اهواز، قزوین و کرمانشاه را تجهیز کرده ایم؛ اما با همه این فعالیت ها با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستیم که رشد را کند کرده است.

 


او در ادامه گفت: در مدت شش سال فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیکی شرایط بازار عوض شده است. در یک مقطعی بحث شاپرک مطرح شد و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد؛ چرا که جزو 12 شرکت مجوزدار نیستیم؛ اما با وجود موانع به 170 هزار پایانه فروش سرویس می دهیم و به نوعی بیشتر فعالیت ها تحت کنسرسیوم شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است.

نژاد صداقت با تاکید بر اینکه در حوزه پرداخت خرد مساثل متعددی وجود دارد که روند کار را با مشکل مواجه می کند، بیان داشت: در حوزه پرداخت خرد قوانین و مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و برای شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی این نگرانی وجود دارد که سرمایه گذاری را ادامه بدهند یا نه و سرمایه گذاری آنها تا چه زمانی قرار است آورده داشته باشد؛ چون هر لحظه ممکن است قوانینی اتخاذ شود که زمین بازی را عوض کند.

او در ادامه گفت: در بحث پرداخت خرد بحث کارمزد را داریم که مثل شبکه بانکی عمل نمی کند؛ یعنی برخلاف شبکه بانکی باید کارمزد سه درصدی دریافت کنیم و این برخلاف شبکه نظام بانکی عمومی است که همین مساله موجب کندی سرعت رشد می شود.

مدیرعامل اتیک در ادامه خاطر نشان کرد: در سیستم پرداخت خرد اگر از فردی به دلیل 100 تومان تراکنش کارمزد دریافت شود، کمی عجیب است اما شرکت های این حوزه باید این میزان کارمزد را دریافت کنند.

این فعال حوزه پرداخت الکترونیک در خصوص مشارکت در رویداد فین تک فست بیان داشت: هدف این است که ایستایی و حالت رکود خدمات پایه ای متعادل شود؛ البته این رویدادها دچار آسیب هایی شده است؛ چون تعداد بالای رویداد های این حوزه موجب کاهش کیفیت شده و کار به جایی رسیده است که شرکت کنندگان تنها به آن نگاه اقتصادی کوتاه مدت دارند؛ بنابراین باید در نحوه برگزاری این رویدادها بازنگری شود.

نژاد صداقت در پاسخ به این سوال که برای افزایش کیفیت رویداد فین تک چه راهکارهایی دارید، بیان داشت: یکسری تمهیداتی داریم. در این دوره اعلام کرده ایم که به میزانی که قصد هزینه برای برنده ها داریم 50 درصد را بصورت نقدی پرداخت می کنیم و 50 درصد باقیمانده را در مرکز تامین می کنیم تا این مساله دنباله دار تر باشد؛ البته سال آینده مدل این رویداد ارتقا داده می شود تا حرکت بلندمدت تری صورت گیرد.

صداقت درادامه گفت: برخی ایده ها تکرای است و یا شباهت بین ایده ها بسیار زیاد است. شاید علت این مساله بسته بودن فضای رقابتی کشور باشد؛ همچنین قوانین بالادستی اجازه نمی دهد فضا باز شود؛ وقتی شبکه بانکی بدون کارمزد وجود دارد راه انداختن شبکه ای با کارمزد مشکلاتی دارد و بعد از آن وقتی شبکه بانکی بدون کارمزد دارید که ورود به عددهای خرد برای آن جذاب نیست موجب می شود برای افزایش درآمد و یا افزودن نقاط تماس مشتری با خودشان وارد این حوزه شوند؛ حتی ایده های این چنینی برای بانک ها جذابیتی ندارد برای همین ایده های از این دست در بازار نمی توانند موفق باشند به همین خاطر زنجیره شکل گرفته درست نیست و کسی حاضر نیست برای آنها هزینه کند.

او در پایان تاکید کرد که اگر تیمی در این رویداد موفق شود و به فناپ بپیوندد از آن تیم حمایت مالی ویژه میشود.

محمد نژادصداقت؛ مدیرعامل اتیک:
حوزه پرداخت خرد فاقد قوانین مورد تایید بانک مرکزی است
محمد نژاد صداقت مدیرعامل اتیک در تشریح فعالیت و موانع این حوزه بیان داشت: جزو زیرشاخه های هلدینگ فناپ ومتولی پرداخت هستیم. بخشی از کار در قالب مجوزشرکت های پرداخت است یعنی خدمات پرداخت الکترونیک ارائه می دهیم و بحث درگاه های اینترنتی را دنبال می کنیم. بخش دیگرارائه کارت های شهروندی است که بیشتر در حمل و نقل عمومی استفاده می شود و شهرهای مشهد, کرمان, اهواز, قزوین و کرمانشاه را تجهیز کرده ایم؛ اما با همه این فعالیت ها با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستیم که رشد را کند کرده است.
او در ادامه گفت: در مدت شش سال فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیکی شرایط بازار عوض شده است. در یک مقطعی بحث شاپرک مطرح شد و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد؛ چرا که جزو 12 شرکت مجوزدار نیستیم؛ اما با وجود موانع به170 هزار پایانه فروش سرویس می دهیم و به نوعی بیشتر فعالیت ها تحت کنسرسیوم شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است.
نژاد صداقت با تاکید بر اینکه در حوزه پرداخت خرد مساثل متعددی وجود دارد که روند کار را با مشکل مواجه می کند, بیان داشت: در حوزه پرداخت خرد قوانین و مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و برای شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی این نگرانی وجود دارد که سرمایه گذاری را ادامه بدهند یا نه و سرمایه گذاری آنها تا چه زمانی قرار است آورده داشته باشد؛ چون هر لحظه ممکن است قوانینی اتخاذ شود که زمین بازی را عوض کند.
او در ادامه گفت: در بحث پرداخت خرد بحث کارمزد را داریم که مثل شبکه بانکی عمل نمی کند؛ یعنی برخلاف شبکه بانکی باید کارمزد سه درصدی دریافت کنیم و این برخلاف شبکه نظام بانکی عمومی است که همین مساله موجب کندی سرعت رشد می شود.
مدیرعامل اتیک  در ادامه خاطر نشان کرد: در سیستم پرداخت خرد اگر از فردی به دلیل 100 تومان تراکنش کارمزد دریافت شود، کمی عجیب است اما شرکت های این حوزه باید این میزان کارمزد را دریافت کنند.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیک در خصوص مشارکت در رویداد فین تک فست بیان داشت: هدف این است که ایستایی و حالت رکود خدمات پایه ای متعادل شود؛ البته این رویدادها دچار آسیب هایی شده است؛ چون تعداد بالای رویداد های این حوزه موجب کاهش کیفیت شده و کار به جایی رسیده است که شرکت کنندگان تنها به آن نگاه اقتصادی کوتاه مدت دارند؛ بنابراین باید در نحوه برگزاری این رویدادها بازنگری شود.
نژاد صداقت در پاسخ به این سوال که برای افزایش کیفیت رویداد فین تک چه راهکارهایی دارید، بیان داشت: یکسری تمهیداتی داریم. در این دوره اعلام کرده ایم که به میزانی که قصد هزینه برای برنده ها داریم 50 درصد را بصورت نقدی پرداخت می کنیم و 50 درصد باقیمانده را در مرکز تامین می کنیم تا این مساله دنباله دار تر باشد؛ البته سال آینده مدل این رویداد ارتقا داده می شود تا حرکت بلندمدت تری صورت گیرد.
صداقت درادامه گفت: برخی ایده ها تکرای است و یا شباهت بین ایده ها بسیار زیاد است. شاید علت این مساله بسته بودن فضای رقابتی کشور باشد؛ همچنین قوانین بالادستی اجازه نمی دهد فضا باز شود؛ وقتی شبکه بانکی بدون کارمزد وجود دارد راه انداختن شبکه ای با کارمزد مشکلاتی دارد و بعد از آن وقتی شبکه بانکی بدون کارمزد دارید که ورود به عددهای خرد برای آن جذاب نیست موجب می شود برای افزایش درآمد و یا افزودن نقاط تماس مشتری با خودشان وارد این حوزه شوند؛ حتی ایده های این چنینی برای بانک ها جذابیتی ندارد برای همین ایده های از این دست در بازار نمی توانند موفق باشند به همین خاطر زنجیره شکل گرفته درست نیست و کسی حاضر نیست برای آنها هزینه کند.
او در پایان تاکید کرد که اگر تیمی در این رویداد موفق شود و به فناپ بپیوندد از آن تیم حمایت مالی ویژه میشود.
شماره خبر: 32363
تاریخ: یکشنبه 22 اسفند 1395  

نظر خود را برای ما ارسال کنید

نام شما:
ایمیل شما:
نظر شما:
کد امنیتی:
Jasjoo CAPTCHA

پیوندهای مرتبط