مخابرات استان تهران : تغییر پیش شماره تلفن های برخی از مشترکین مرکز مخابرات پرند

ICTPRESS - برخی از شماره تلفن های مشترکین در مرکز مخابرات پرند پس از اجرای عملیات کابل برگردان از تاریخ 23 شهریور ماه تغییر می یابد.

به گزارش ICTPRESS، پیش شماره تلفن های مرکز مخابرات پرند با اجرای عملیات مذکور از 5672 به 5679 تغییر می یابد و ارتباط تلفنی مشترکین در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
براساس این گزارش عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات هجرت، شهید فرداسدی و شهید غریبی از تاریخ 23 شهریور ماه آغاز می شود.
لازم به ذکر است، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314 ، 3315 ، 3364 ، 3365 و 3380 الی 3384 در محدوده خیابان های  قصر فیروزه ، شقایق ، ابومسلم خراسانی و بلوار یاس ، در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609 ، 6615 و 6619 در محدوده بزرگراه های شیخ فضل ا... نوری و محمدعلی جناح و خیابان های شهید صالحی و سهرورد و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های 2220 الی 2222 ، 2224 ، 2239 ، 2267 الی 2269 و 2645 در محدوده  خیابان های سلیمان غربی ، مرادی ، مجید ارضی ، حسینی ، زهره و زرفام به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

شماره خبر: 24508
تاریخ: یکشنبه 22 شهریور 1394  2:42 PM