مخابرات استان تهران : 8 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

ICTPRESS - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات نبوت، شهید بهشتی گیلاوند، شهید یزدانپناه، شهید لطیفی، جماران، سلمان فارسی، قدس و شهید مشهدی مهدی از امروز 16 آذر ماه آغاز میشود.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795 ، 7797 در محدوده خیابان های دردشت ، پنجاهم، اتوبان باقری، 46 متری شرقی و در مرکز مخابرات شهید بهشتی گیلاوند با پیش شماره 7639 در محدوده این مرکز به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره های 4480 الی 4487 در محدوده خیابان های بهارستان 30 ، انصار المهدی ، ایرانشهر شمالی ، سیمون بولیوار و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 ، 2675 ، 2691 در محدوده خیابان های شهید لنگری ، بلوار ارتش ، صنایع و تیموری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
بنابراین گزارش ، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط مشترکین در مرکز مخابرات جماران از ساعت 21 لغایت 6 بامداد و در مراکز مخابرات سلمان فارسی و قدس از ساعت 24 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی از ساعت 24 به مدت 3 ساعت با اختلال همراه است.

شماره خبر: 25985
تاریخ: دوشنبه 16 آذر 1394  5:53 AM