۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد

درباره آی سی تی پرس

شبکه خبری فناوری نوین آی سی تی پرس با عنوان اینترنتی WWW.ICTPRESS.IR به عنوان پایگاهی خصوصی در زمینه فناوری های نوین با محوریت اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات فعالیت می كند.

این شبکه خبری متشكل از روزنامه نگاران مجربی است كه با فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تكیه بر دانش این حوزه سال ها در رسانه های مختلف و مرتبط قلم زده و همچنین موثر بوده اند.

این پایگاه را همچنین مشاورانی متشكل از استادان و كارشناسان صاحب نام و همچنین انجمن های مرتبط موضوعی حمایت معنوی و علمی می كنند.

این پایگاه كاملا خصوصی بوده و به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نیست.

اهدف راه اندازی پایگاه :
 

 •     گسترش و اعتلای فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •     اطلاع رسانی و کمک به جنبش نرم افزاری
 •     گشودن درگاهی قابل اعتماد برای سفر به اعماق علم و فناوری
 •     افزایش سطح آگاهی جامعه
 •     پی ریزی بساط ثبات جامعه اطلاعاتی ایران همپای جهان
 •     فرهنگ سازی عمومی دربکارگیری فناوری اطلاعات
 •     ایجاد فضای مناسب اندیشه
 •     معرفی ، شناسایی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •     تولید و اشاعه محتوای ناب بومی
 •     ایجاد پایگاه بازشناسی بخش خصوصی فعال در ICT
 •     انعکاس اخبار و بررسی چالش های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحلیل موضوعی
 •     شناسایی و معرفی نخبگان
 •     تبیین جایگاه فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار
 •     تولید خوراک مناسب رسانه ای در حوزه فناوری اطلاعات
 •     کمک به بازیابی ،بازشناسی و بازسازی یا مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات
 •     کمک به رشد اقتصاد ایران از طریق پررنگ نمودن کاربردهای فناوری اطلاعات برای اقتصاد
 •     کارآفرینی برای نیروی فعال خبرنگار و عوامل رسانه ای مستعد در حوزه علمی و فناوری و شناسایی آثار ICT در اشتغال
 •     شناسایی و معرفی مراکز فناوری اطلاعات و رشد و مشاوره جهت تحصیل مراحل عالی فناوری برای دانش پژوهان
 •     اطلاع رسانی مناسب و به موقع
 •     ایجاد زمینه لازم برای جهانی شدن از طریق بررسی ابعاد تجارت الکترونیکی
 •     فراهم آوری زمینه گذار از شکاف دیجیتالی با فرصت دیجیتالی به ترمیم دیجیتالی
 •     بررسی ابعاد مذهب در فناوری اطلاعات و اخلاق فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی
 •     ایجاد پورتال دانش از مجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاسخ به نیاز علمی دانش پژوهان


دیدگاه راه اندازی پایگاه:

در آغازین سالهای هزاره سوم رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات جلوه نوینی از جهان را در ماهیت عصر دیجیتال و جامعه جهانی اطلاعات پدیدار گشته که به عنوان نهالی نوپا برای بقای خود به ناچار نیازمند تغذیه مناسب و بموقع آنهم با عناصری از جنس اطلاعات می باشد.

در این میان ،ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با حضوری فعال و به هنگام در عرصه بین الملل ، خود را منشاء اثری بر اتفاقات پیرامونش درجهان گردانید ونام جامعه اطلاعاتی ایرانی را برچشم انداز اجتماعی آتی خود انتخاب نمود.

اما با وجود اینکه مدت زمان کوتاهی از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به دروازه های این آب و خاک می گذرد ،قلمرو آن تا بدان حد پیش رفته که جایگاه ایران را به عنوان نقطه تجاری و هاب ارتباطاتی منطقه خاورمیانه تبیین نموده است .

این در حالی است که مهمترین مسئله در جامعه اطلاعاتی جهانی تامین خوراک محتوایی ،آنهم برای هر کشور و به ویژه محتوای بومی است ؛ از طرفی اطلاعات به عنوان زیرساختار محتوا گنجینه ای گرانبها است که امروزه دسترسی سریع ، صحیح،مکفی و موثربه آخرین تحولات و تغییرات آن ،عامل برتری افراد و ملتها بریکدیگر شده است .

از سوی دیگر با عنایت به تغییرات لحظه به لحظه حوزه سخت افزار و سیستم های ارتباطاتی ، روش انتقال اطلاعات ،دیگر از حالت سنتی به شیوه های مدرن امروزی مبدل گشته و بواسطه ابزاری چون اینترنت و بر پایه زیرساخت هایی همچون فیبرنوری ، ماهواره و از این قبیل صورت می پذیرد .

در این میان عنصر اصلی انتقال اطلاعات " رسانه " است .

این عنصرارتباطی و اطلاع رسانی خود نیز همگام با تغییرات پیرامونش جلوه جدیدی یافته است که با عنوان رسانه دیجیتالی ، سایبر یا الکترونیکی از آن یاد می شود.

با این وصف به دلیل اینکه انتقال سریع اطلاعات و اساسا ً تولید محتوای لازم و به دنبال آن اطلاع رسانی صحیح و صریح ،عامل موثر برای تامین خوراک مدیریتی ، فرهنگی و اقتصادی است ، بنابراین توسعه پایدار کشور را سبب می شود.

در این جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عنصری توانمند ساز در حال حاضر نیازمند درگاه های وسیع اطلاع رسانی برای عمومی جامعه اطلاعاتی است تا دست در دست اتحاد با یكدیگر به فرهنگ سازی ابعاد مختلف موضوع بپردازند .

این پایگاه و كادر فعال در آن نیز با توكل بر خداوند یكتا و عنایت به عملكرد پیشكسوتان و كارشناسان این عرصه با امید به خدمتگذاری برای جامعه ایرانی آغاز بكار كرده و تمام همت و تلاش خود را در جهت تحقق آرمان های ایران اسلامی و تبیین درست جایگاه فناوری در كشور بكار بسته است.