۱۴۰۳ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

بیوتکنولوژی

برخط جهان فناوری ۲۶ فوریه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۶ فوریه) را در ادامه می خوانید.

ساخت دستگاه قابل حمل سنجش شدت آلودگی آب در چند دقیقه

ICTPRESS - محققان برای اولین بار دستگاه کوچک و قابل حملی ساخته‌اند که به سادگی و در عرض فقط چند دقیقه می‌تواند شدت آلودگی آب در نقاط مختلف را نشان دهد.

برخط جهان فناوری ۲۲ فوریه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۲ فوریه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲ فوریه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲ فوریه) را در ادامه می خوانید.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی دوشنبه ۱۱ بهمن

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

برخط جهان فناوری ۲۴ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۴ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۳ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۳ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۲ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۲ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۹ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۱۹ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۷ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۱۷ ژانویه) را در ادامه می خوانید.