۱۴۰۳ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

بیوتکنولوژی

برخط جهان فناوری ۳ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۳ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲ ژانویه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲ ژانویه) را در ادامه می خوانید.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۱۱ دی

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

برخط جهان فناوری ۲۸ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۸ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۶ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۶ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲١ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲١ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۹ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۱۹ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۴ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۱۴ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۲ دسامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۱۲ دسامبر) را در ادامه می خوانید.

گذر تله مدیسین از پرونده سلامت

ICTPRESS - مدیرعامل دکترساینا در رابطه با وضعیت فعلی پرونده‌ سلامت الکترونیکی با بیان اینکه اساسا در این حوزه وضعیت خوبی نداریم به فعالیت‌هایی از طرف وزارت بهداشت تحت عنوان (سپاس) اشاره کرد و گفت: همچنان ایرادات فنی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد و امکان بهره‌وری مناسب از آن وجود ندارد.