۱۴۰۳ جمعه ۳۱ فروردین

بیوتکنولوژی

امکان ذخیره ۲۱۵ میلیون گیگابایت داده روی یک گرم DNA!

ICTPRESS - دانشمندان روش‌هایی را برای استفاده از دی ان ای به‌عنوان ابزاری برای بازیابی و دستکاری داده‌های نوشته شده شناسایی کرده و با موفقیت آزمایش کرده‌اند.

برخط جهان فناوری ۲۱ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۱ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۰ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۰ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۵ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۵ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۴ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۴ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۳ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۳ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۶ نوامبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۶ نوامبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲ اکتبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲ اکتبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۳۱ اکتبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۳۱ اکتبر) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۲ اکتبر را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۲ اکتبر) را در ادامه می‌خوانید.