۱۴۰۳ جمعه ۳۱ فروردین

بیوتکنولوژی

برخط جهان فناوری ۹ آوریل را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۹ آوریل) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۷ آوریل را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۷ آوریل) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۴ آوریل را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۴ آوریل) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۳ آوریل را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۳ آوریل) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۷ مارس را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۷ مارس) را در ادامه می خوانید.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۱۴ اسفند

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

برخط جهان فناوری ۵ مارس را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۵ مارس) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲ مارس را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲ مارس) را در ادامه می خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۶ فوریه را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری های نوین در ایران و جهان (۲۶ فوریه) را در ادامه می خوانید.

ساخت دستگاه قابل حمل سنجش شدت آلودگی آب در چند دقیقه

ICTPRESS - محققان برای اولین بار دستگاه کوچک و قابل حملی ساخته‌اند که به سادگی و در عرض فقط چند دقیقه می‌تواند شدت آلودگی آب در نقاط مختلف را نشان دهد.